આ મોહબ્બતની રાહ લાગે છે, ત્યાગમાં પણ ગુનાહ લાગે છે.

આ મોહબ્બતની રાહ લાગે છે,
ત્યાગમાં પણ ગુનાહ લાગે છે.

પ્રેમપંથે શિખામણો છે ગલત,
એજ સાચી સલાહ લાગે છે.

એમ લાગે છે સૌ જુએછે તને,
સૌમાં મારી નિગાહ લાગે છે.

આંખ તારી ઉપર ઠરી ના શકી,
દિલમાં ભરપૂર ચાહ લાગે છે.

તેથી અપનાવી મેં ફકીરીને,
તું ફકત બાદશાહ લાગે છે.

આશરો સાચો છે બીજો શાયદ,
સૌ અધૂરી પનાહ લાગે છે.

કેમ કાંઠો નઝર પડેછે ‘મરીઝ’?
કાંઈક ઊલટો પ્રવાહ લાગે છે.

– મરીઝ

Advertisements

દિલમા તમે રહો છો

દિલમા તમે રહો છો કોઈ તકલીફ તો નથીને,
તને તકલીફ પડે તે પહેલા,
મારે મારા દીલનુ interior કરાવવુ છે.
ગરમી તો તને લાગતી હસે ત્યા ac સગવડનથી.
તને તકલીફ પડે તે પહેલા,
મારે મારા દીલનુ interior કરાવવુ છે.
ઉઘતો તને આવતી હસે,
ત્યા પલંગની સગવડ નથી,
તમને તકલીફ પડે તે પહેલા,
મારે મારા દીલનુ interior કરાવવુ છે.
લિલી છે તારી ગાડી,
પણ ત્યા parking ની સગવડ નથી,
તને તકલીફ પડેતે પહેલા,
મારે મારા દીલનુ redevolopment કરાવવુ છે.
ભરત સુચક.

સુવિચાર-બરાબર સમજી રાખો :

બરાબર સમજી રાખો :

અનાયાસે પ્રાપ્ત થયેલી લક્ષ્મી,
પરિશ્રમ તથા પુરુષાર્થ વગરનું જીવન,
અને સાચી ભુખ વિનાનું ભોજન,
… આ ત્રણેય ભલે થોડો આનંદ આપે………………..

પણ સરવાળે તે હાનિકર્તા છે

તું શિખરે, હું તળિયે

તું શિખરે, હું તળિયે :
આપણ એવો જાગ જગવીએ,
કેવળ ઝળહળીએ, ઝળહળીએ !
તું
મસ્તીલો પવન, પુષ્પ હું
ખૂણે નહીં ખીલેલું ;
તું આવે તો સકળ ધરી દઉં
તને
સુવાસ ભરેલું !
લહર લહર લ્હેરાતાં આપણ
અરસપરમાં ઢળીએ !-
તું આકાશે હંસ
ઊડતો,
હું માનસ જલબિન્દુ !
તારા સ્પર્શે ઊગશે અંદર
મુક્તારસનો ઇન્દુ
!
ઊછળી ઊંચે, ઊતરી ઊંડે
મરજીવિયે મન મળીએ !
તું તો આવે ગગન-ઘટા
લૈ,
ઘટમાં કેમ સમાશે ?
તારી વીજ શું પતંગિયાના
પાશ મહીં બંધાશે ?


પલકારામાં પ્રગટે પૂનમ,
વાટે એવી વળીએ !

– ચંન્દ્રકાંત શેઠ

આવ્યો એમનો સાદ આ વરસાદમાં ,

This slideshow requires JavaScript.

આવ્યો એમનો સાદ આ વરસાદમાં ,

મળવાના છે તે આજ મને વરસાદમાં,

 મોર ખીલે,ઢેલ ખીલે આ વરસાદમાં ,

ખીલશે તે મારી સાથ આ વરસાદમાં

ઝૂમી ઊઠી સૃષ્ટિ જોને આ વરસાદમાં,

ઝૂમસે મારી સાથ તે આ વરસાદમાં,

કાગડો થશે  આ  છત્રીઓ આ વરસાદમાં ,

પલળસે મારી સાથ તે આ વરસાદમાં ,

મીઠી માંટ્ટીની ખુશ્બુ આ વરસાદમાં,

મીઠી તેના તનની ખુશ્બુ આ વરસાદમાં,

દરિયો   ઊછળે  ભેટવા  નદીને વરસાદમાં,

આવોતો આલિંગન આપું  તમને વરસાદમાં ,

ભરત સુચક

 

હે પ્રભું તું આવું ભાગ્ય કેમ લખતો હશે ?

હે પ્રભું તું આવું ભાગ્ય કેમ લખતો હશે ?

મિલાવી  ને કેમ જુદા કરતો હશે ?

શું તને કરુણ વાર્તા જ ગમે છે

પણ મારા માટે તું એક પ્રેમ કથા જ લખજે

પછી ભલેને અમને બનેને તું મારી નાખજે

પણ જુદા ન કરતો

કારણ તેના થી જુદાઈનું પાત્ર હું નહિ ભજવી શકું

 

ભરત  સુચક  

આજ દરિયાની નદી સાથે મોબાઈલ પર વાત થઇ હશે,

આજ દરિયાની નદી સાથે મોબાઈલ પર વાત થઇ હશે,

બંનેની મુલાકાત આજ કદાજ ક્યાંક નક્કી થઇ હશે , 

કુંડળી બંનેની તેમના વડીલોએ મેળવી લીધી હશે ,

દરિયાની  સંપતિ જોઈ નદી હરખાઈ પણ હશે ,

લેણ દેણની વાત  તેમના વડીલોએ કરી લીધી હશે,

એટલેજ આજ દરિયા સાથે નદીની સગાઇ નક્કી થઇ હશે ,

 ભરત સુચક

%d bloggers like this: