યારી આપે એ પીચ સારી,

યારી આપે એ પીચ સારી,
સંસાર મહીં યારી આપે એ પીચ સારી !

મર્યાદિત ઓવરની મેચ સમું આયખું
તું વીંઝ ભલે આમતેમ બેટ
ઉપરનો અમ્પાયર ઊંચકી દે આંગળી
જ્યાં જમડા પૂછે કે હાઉ’ઝ ધેટ ?
સાવ સસ્તામાં મેચ જશો હારી !
સંસાર મહીં યારી આપે એ પીચ સારી !

ડેડ પીચ ઉપર પણ અણધાર્યા ટર્ન મળે
અનહદના થાય જો ઇશારા
ખેલો ડિફેન્સ તોયે સર્જાતા સ્ટ્રોક
ખેલ ગેબી ને ફિલ્ડર બિચારા !
ભયી કરમનકી ગતિ ન્યારી !
સંસાર મહીં યારી આપે એ પીચ સારી !

સંસારી હૂક જાય ખાલી, નો ગેરન્ટી !
સંતોની સ્ક્વેર કટ સારી
કાહે કોચિંગ નાહી લેવત હૈ સંતનકા
લમ્બી જો ખેલની હો પારી !
સંસાર મહીં યારી આપે એ પીચ સારી !

– નિર્મિશ ઠાકર

ભણવા-ગણવામાં ભલે વરતે કાળો કેર !

ભણવા-ગણવામાં ભલે વરતે કાળો કેર !
અડગ રહી, આનંદથી કરવી લીલ્લાલ્હેર !

ગણિતમાં ગરબડ ઘણી, ભાષા મત ખંખોળ,
ભૂગોળમાં ફરતું દીસે, જગ આખુંએ ગોળ,
યુધ્ધ ઘણાં ઇતિહાસમાં, મનમાં કાગારોળ,
હીંડે ક્યમ ભણતર તણું ગાડું ડામાડોળ.

ભણતર સાથે આપણે સાત જનમનાં વેર !
અડગ રહી, આનંદથી કરવી લીલ્લાલ્હેર !

રંજ ન કરવો જ્ઞામાં ગુમાવતાં બહુ સત્ર,
બોચી દુખશે ઓઢતાં જ્ઞાન તણાં શિરછત્ર,
સ્નાતકને તક ને નહિ અત્ર-તત્ર-સર્વત્ર,
લઇને કરશો શું કહો અમથાં પ્રમાણપત્ર?

જીવતરમાં તમ હસ્તીથી આમ ન ઘોળો ઝેર !
અડગ રહી, આનંદથી કરવી લીલ્લાલ્હેર !

જ્ઞાનપિપાસુ – બોચિયા રાતરાતભર રોય,
થોથાં સતત ઉથામતાં પંડિત ભયા ન કોય,
રેખા સહ અમિતાભની ફિલ્મ પ્રણયમય જોય?
ઢાઇ અક્ષર પ્રેમ કો પઢે સો પંડિત હોય.

ફિલ્મ નિહાળો બ્લેકની ટિકિટ લઇ વટભેર !
અડગ રહી, આનંદથી કરવી લીલ્લાલ્હેર !

અભણ ઊડે અહીં પ્લેનમાં, પંડિત કાપે ઘાસ,
સફળ-વિફળ કૈં છે નહિ, જીવતર છે જ્યાં ભાસ,
ચિત્રગુપ્તને ચોપડે માત્ર થશે એ પાસ,
જે થૈ મસ્ત જીવે જગે, પામે વૈકુંઠવાસ;

બાપા બબડે એ સમે ગણવો દ્રષ્ટિ ફેર !
અડગ રહી, આનંદથી કરવી લીલ્લાલ્હેર !

 

– નિર્મિશ ઠાકર

%d bloggers like this: