ખુદા નામે રોજ નવા અહીં ફતવા નીકળે

ખુદા નામે રોજ નવા અહીં ફતવા નીકળે
રામ નામે રોજ લોક અહીં છળવા નીકળે
રાત આખી નગર જીવે ફફડાટમાં પછી
મૂળથી જ આખી વાત અહીં અફવા નીકળે
કેમ પરખાય, કોણ ચોર કે કોણ શાહુકાર
વેશબદલી રાજા નગર અહીં લુંટવા નીકળે
આગ લગાડે છે બસ ચારે દિશાએ જેઓ
એજ લોટો પાણી લઇ અહીં ઠારવા નીકળે
મૃત્યુ વિશેનું રહસ્ય ઉકલી ગયું “રશ્મિ”
થાક્યો જીવ બીજાને ખભે અહીં ફરવા નીકળે

ડૉ. રશ્મીકાન્ત એમ શાહ

%d bloggers like this: