હવા સ્પર્શ જ્યારે કરે છે ત્વચાને,

હવા સ્પર્શ જ્યારે કરે છે ત્વચાને,
ત્વચા જેટલું સુખ મળે છે હવાને !

સખત તાપ, વરસાદ, ઠંડક છતાં પણ,
ગગન ખુદ અડી ક્યાં શક્યું છે ધરાને !

ઘણા સાંભળીને મજા પણ કરે છે,
ન સસ્તી બનાવો તમારી વ્યથાને.

ભલે જિંદગીભર તરસતાં રહે પણ,
અહીં સૌ છલોછલ ભરે છે ઘડાને !

અપેક્ષા કરે લોક દુનિયા હું બદલું,
શરત એમ રાખે ન બદલું પ્રથાને !

બન્યો જ્યારથી હું પિતા દીકરીનો,
નથી ક્યાંય શોધ્યો પછી મેં ખુદાને.

– ડૉ. કેતન કારિયા

ન પડઘા ય પાછા મળે તો કરો શું ?

ન પડઘા ય પાછા મળે તો કરો શું ?
જો શબ્દો જ ટાંચા મળે તો કરો શું ?

તમે ચૂપકીદીને ખૂબી તો ગણો છો,
કદાચે ય વાચા મળે તો કરો શું ?

મળે ક્યાંક રસ્તા, મળે ક્યાંક વસ્તી,
ન લોકો જ સાચા મળે તો કરો શું ?

ઊગાડી રહ્યા છો ઘણી માવજતથી,
સંબંધો જ કાચા મળે તો કરો શું ?

તમે છૂપવાના પ્રયત્નો કરો છો,
જો પડદા જ આછા મળે તો કરો શું ?

અપેક્ષા ઘણી વ્હાલની તો હશે પણ,
સમયથી તમાચા મળે તો કરો શું ?

પછી સૌ કહેશે નવું કંઈ કર્યું નહિ,
જો નક્કી જ ઢાંચા મળે તો કરો શું ?

ડૉ. કેતન કારીયા

%d bloggers like this: