સજના સજના કહેતી વ્હાલું વ્હાલું બોલે છેં-યુગ શાહ

સજના સજના કહેતી વ્હાલું વ્હાલું બોલે છેં
હર શબ્દ સજની મધમાં ડબોળીને તોલે છેં

જયારે પણ નિહાળુ તેના નખરાળા નયન
હિલોડા લેતુ હૈયું અમારું બેહિશાબ ડોલે છેં

ખંજર તીરની શું ઝરુંર અમારા સજની ને
આંખોથી ધીરે ધીરે દલડુ મારું તે છોલે છેં

સજનીના સ્નેહનો આ તો કેવો છેં ચમત્કાર
અમારી આંખો પણ મદનાં પ્યાલા ઢોળે છે

Advertisements

One Response

  1. આપણા શ્રેષ્ઠ કવિ અને ગીતકાર શ્રી રાજેન્દ્ર શાહનું ૨જી જાન્યુઆરીએ નિધન થયું છે, અથવા કહીએ કે આપણી વ્હાલી ગુજરાતી ભાષાએ અનુગાંધી યુગના એક આધ્યાત્મિક કવિ ગુમાવ્યા છે. પરંતુ એક સાચા કવિનું કદી મૃત્યુ હોઈ શકે ખરું?! અક્ષરદેહનાં આ સ્વામીએ તો એ જ દિવસે સાચા અર્થમાં શબ્દદેહે અમરત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે એમ કહી શકાય… ઉમાશંકર જોષી (૧૯૬૭) અને પન્નાલાલ પટેલ(૧૯૮૫) પછી રાજેન્દ્રભાઈ ત્રીજા ગુજરાતી કવિ હતા કે જેમને ખૂબ જ પ્રતિષ્ઠિત એવો ભારતીય જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ (૨૦૦૪) મળ્યો હતો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: