પ્રસંગોપાત ઊછળી પાઘડી બે-ચારની આગળ;

પ્રસંગોપાત ઊછળી પાઘડી બે-ચારની આગળ;
સતત લાચાર છું સંબંધના વેપારની આગળ.

ચળકતો મંચ, આ સત્કાર, સંબોધન ને તાળીઓ,
ઘણાં ફિક્કાં પડે છે આપણા પરિવારની આગળ.

હવે તો આગ પણ અડકે છતાં બળતું નથી આ અંગ,
ત્વચા પણ કેળવાઈ આખરે અંગારની આગળ.

ન મન લાગે નમન કરવામાં કેવળ લાગતી નાનમ,
નવી પેઢી વધી છે એમ શિષ્ટાચારની આગળ.

હું જેને આંગળી પકડી અહીં ઉંબર સુધી લાવ્યો,
મને ભૂલી ગયા ઘર જોઈને એ દ્વારની આગળ.

– અશોક ચાવડા ‘બેદિલ’ (પગરવ તળાવમાં)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: