પળેપળ સમેટી શ્વસો શું નગરમાં.

પળેપળ સમેટી શ્વસો શું નગરમાં.
મળે છે બધે એ જ સગવડ કબરમાં.

ચરણનો હવે વાંક શું કાઢવાનો?
ખરેખર કસોટી થશે આ ડગરમાં.

સફરમાં સજાવો ફકત એક પળને,
સજા કે કજા પણ મળે તરબતરમાં.

કિનારા જ ભેગા કરીને મળે શું?
વહી ગ્યા પછી દેખ ભીનાશ ઘરમાં.

છળેચોક જઇ વાગશે વાત ના કર,
અસર શબ્દની થાય કરકસરમાં.

‘અજ્ઞાત’

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: