ખુદા નામે રોજ નવા અહીં ફતવા નીકળે

ખુદા નામે રોજ નવા અહીં ફતવા નીકળે
રામ નામે રોજ લોક અહીં છળવા નીકળે
રાત આખી નગર જીવે ફફડાટમાં પછી
મૂળથી જ આખી વાત અહીં અફવા નીકળે
કેમ પરખાય, કોણ ચોર કે કોણ શાહુકાર
વેશબદલી રાજા નગર અહીં લુંટવા નીકળે
આગ લગાડે છે બસ ચારે દિશાએ જેઓ
એજ લોટો પાણી લઇ અહીં ઠારવા નીકળે
મૃત્યુ વિશેનું રહસ્ય ઉકલી ગયું “રશ્મિ”
થાક્યો જીવ બીજાને ખભે અહીં ફરવા નીકળે

ડૉ. રશ્મીકાન્ત એમ શાહ

Advertisements

One Response

  1. શ્રીમાન. ભરતભાઈ

    ખુદાને નામે રોજરોજ ફતવાઓ નીકળે ખુબ જ સરસ રસદાર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: