સનમ તારી આંખો છે કે છટકું?

સનમ તારી આંખો છે કે છટકું?
હું તો તારી આસપાસ જ ભટકું.

દુનિયા આખી ભલે ભુલાવી દે;
ગનીમત છે હું તારા દિલમાં ટકું.

વીંધાઈ જાઉં તો શું થયું હવે?
ગજરો બની તારી જુલ્ફે હું લટકું.

કેવી રીતે વીસરું હું તને સનમ?
રૂપ તારું સૌ હસીનાઓથી અદકું.

નજર ન લાગી જાય મારી તને;
લગાવી દે ગાલે મેસનું તું ટપકું.

લજામણી જેમ લજાય જાય તું;
ભૂલથી જો તને કદીક હું અડકું.

કેવી રીતે પહોંચું હું તારા ઘરે?
એક કદમ ચાલી બે કદમ અટકું.

ગાગરમાં સાગર સમાવી દે એ;
આ મન છે એક બહુ મોટું મટકું.

ખરી ન પડે આ આંસુનું મોતી;
આંખો મારી ન મારે એક મટકું.

વાત સાચી કહે સહુને નટવરને;
દુનિયા આખીને હું એટલે ખટકું.

-નટવર મહેતા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: