લયબધ્ધ વિસર્જનની વ્યથા કોણ આપશે ?

લયબધ્ધ વિસર્જનની વ્યથા કોણ આપશે ?
સર્જનનાં નામે એવી દશા કોણ આપશે ?

ચિક્કાર બસમાં પ્હેલાં ચડી જા તું અબઘડી,
વિચારજે પછી કે જગા કોણ આપશે !

મેં શું ગોનો કર્યો છે મને કંઇ ખબર નથી,
છે એટલી ખબર કે સજા કોણ આપશે ?

કળથી તેં બારણાં તો ઉઘાડી લીધાં છે પણ,
અંદર તને જવાની રજા કોણ આપશે !

આ બોગદું કથનનું પૂરું થાય તે પછી,
મનમાં પ્રકાશવાની મજા કોણ આપશે ?

-અશરફ ડબાવાલા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: