ધૂંટી લે શ્વાસ જ્યાં લગી ધૂંટી શકાય છે.

ધૂંટી લે શ્વાસ જ્યાં લગી ધૂંટી શકાય છે.
ઊંડે ગયા વિના કહીં મોતી પમાય છે ?

અંધારાં જેની જિન્દગીને વીંટળાય છે,
વેધે છે લક્ષ્ય એ જ સફળ એ જ થાય છે.

હદથી વધારે સોચતાં થાકી જવાય છે,
સમજ્યો છું તુજને જેટલો સમજી શકાય છે.

જુલ્ફો છે અસ્તવ્યસ્ત, ન મુખ ઓળખાય છે,
એવું તે કોણ ઓ ખુદા ! સાગરમાં ન્હાય છે ?

અજ્ઞાનતાને કારણે અશ્રુ ન સાચવ્યાં,
કહે છે કે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય છે.

-જલન માતરી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: