શ્વાસથી ક્યારેક છુટકારો મળે,-હિમલ પંડ્યા

શ્વાસથી ક્યારેક છુટકારો મળે,
આ પીડાનો કોઈ તો આરો મળે;

પ્રેમના અમૃતની હો આશ ને-
એ જ દરિયો આંસુનો ખારો મળે;

આજ હૈયું ઠાલવી દઈએ અમે,
આદમી એકાદ જો સારો મળે!

સ્નેહના પાણી ઊલેચી જોઈ લો!
શક્ય છે કે સ્વાર્થનો ગારો મળે;

દિલ મહીં જેની છુપાવી છે છબી,
આંખમાં એનો જ વરતારો મળે;

હા, ખુશીથી જિંદગી જીવી શકું!
સાથ જો મુજને સતત તારો મળે.

Advertisements

One Response

  1. Vaaah! Vaah! khyubj saras ane sunder rachna himalji. Khubj gami. Tamne dil thi abhinandan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: