ઝાકળ થઇ તોયે તરસી રહી,

ઝાકળ થઇ તોયે તરસી રહી,
કોરે ઘડે ભરાઈ ને ગરતી રહી.

ભરી ભીનાશ બધી વાદળે પણ,
પાંપણે થી ખારાશ ઝરતી રહી .

આખર પંખી હું તારા આંગણનું,
ભલે મુક્ત ગગને વિહરતી રહી.

ચહેરે કોતરાવી હાસ્યનું છુંદણ,
ઓશીકે ઉના ડુસકા ભરતી રહી.

એક ઘા ને કડડભૂસ બધું તોયે,
બસ! ખંડેરે અડીખમ ફરતી રહી.

નિકેતા વ્યાસ

Advertisements

One Response

  1. +Niketaji, khubj saras, sunder, ane saral ghazal. Mann ni laagnio khub saras rite vyakt kari aa ghazal ma. Fakt aatluj lakhish: Afreen! Afreen! Vaah! Vaah! Tamne sacha dil thi khub khub abhinandan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: