તબક્કે-તબક્કે તફાવત નડે છે

તબક્કે-તબક્કે તફાવત નડે છે
મને,માત્ર મારી શરાફત નડે છે !

નથી જઈ શકાતું ઉપરવટ, સ્વયંથી
અને આખરે,એ જ બાબત નડે છે !

બધાં ફળ મુકદ્દરને આધિન નથી કઈં
ઘણીવાર, ખુદની ય દાનત નડે છે !

ઉલેચાય ઈતિહાસ, તો ખ્યાલ આવે
કે સરવાળે,એકાદ અંગત નડે છે !

નડે છે મને સ્વપ્ન મારાં અધુરાં
અને સ્વપ્નને, આ હકીકત નડે છે !

કરી ’લ્યો હજુ સત્ય સ્વીકૃત, સહજ થઈ
અને કાં કહી દ્યો કે, નિયત નડે છે !

ખબર છે કે, સોનું તપે એમ નિખરે
છતાં પણ,કશુંક વારસાગત નડે છે !

– ડૉ. મહેશ રાવલ

Advertisements

2 Responses

  1. Sachi waat taw e che Maheshbhai, sacha manushyone eni sharafataj nade che ! glad to read

  2. Dr.ji, pratham to doctor hova chhataay aatli saras kalam maate tamne dil thi abhinandan. Tamne aa ghazal ma jaane aatmachintan ane sathe khud nuj manovyathan karyu hoi tem laaage che. Fakt aatluj kahish: Vaah! Vaah! Shubhanallah! Khub saras ane sunder vicharsheel ghazal. tamne dil thi khub khub abhinandan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: