ઘરેથી નીકળો તો રાખજો સરનામું ખિસ્સામાં,

ઘરેથી નીકળો તો રાખજો સરનામું ખિસ્સામાં,
મળે છે કોણ જાણે કેવા ઝંઝાવાત રસ્તામાં.

ગમે તે રીતે એનું મૂલ્ય ચૂકવવું પડ્યું અંતે,
અનુભવ ક્યાં મળે છે કોઈને ક્યારેય સસ્તામાં.

અગર બેસી રહો ઘરમાં તો એનો થાક લાગે છે,
અને ચાલો તો ઘરની યાદ તડપાવે છે રસ્તામાં.

હતો મારો ય હક્ક સહિયારા ઉપવનમાં બરાબરનો,
મગર કાંટા જ કાંટા એકલા આવ્યા છે હિસ્સામાં.

રહ્યો ના ‘મીર’ કોઈ સાર હું નીકળી ગયો જ્યાંથી,
હતી મારા જ કારણ તો બધી ઘટનાઓ કિસ્સામાં.

– રશીદ ‘મીર’

Advertisements

2 Responses

  1. Adhbhut Ghazal, Rashidji. Joke tamaari kalam ne khud Ma Saraswatiji nu Vardaan che, etle vadhu kehvaanu shu hoy? Aa be lino To Vaah! Vaah! Shubhanallah! : Game te rite enu mulya chukavvu padyu ante; anubhav kya male che koi ne kyarey sasta ma? Bahut Khub. Maza aavi gai janab.

  2. `Sanjog ni mahadashamathi nikli jawa badal `Mir` ne abhinandan !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: