આઘેથી એક મત્સ્ય કન્યા જોઈ ને પછી

આઘેથી એક મત્સ્ય કન્યા જોઈ ને પછી
દરિયાને કીધુ ‘એ ય પરીચય કરાવને !

હોઠૉના સૌ કમાડ કરીને જરાક બંધ
કેવું સરસ એ મૌનમાં બોલી ‘તી; “જાવ ને”

ઍવું ગજૂ નથી કે છુપાવું આ ઘાવને
તસવીર જેમ ટાંગશું તારા અભાવને.

ઈચ્છા તો છેલ્લી એજ કે દર્દોનું ઘર મળે
દુખતી રગોને સહેજ તું પાછી દબાવને.

તારા સ્મરણથી કાલ છલોછલ ભર્યુ ‘તું જે
જોયા કરું છું આજ એ ખાલી તળાવને.

– જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

Advertisements

2 Responses

  1. Bhai Jigar – Prem, Prem ni paribhashaj evi hoi, ke jaanekari ne ek sukhmayi dard thi tadapvaanu mann thay. Kem barabar ne? Khub saras ane sunder rachna. Tane dil se abhinandan.

  2. `Nazdik haw taw parichay mate dariyane kahewu na pade ! Raja Shantnu ane matsyakanyani yaad aawi che ! (Mahabharat) good….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: