લાગણીઓ શબ્દ વિના ટળવળે,-દક્ષેશ કોન્ટ્રાકટર ‘ચાતક’

લાગણીઓ શબ્દ વિના ટળવળે,
વૃક્ષ કોઈ ફૂલ વિના ના ફળે.

ભીંત સાથે વ્હાલથી વાતો કરો,
એ છતાંયે કોઈનું ક્યાં સાંભળે ?

સૂર્યકીરણથી પ્રથમ ઝળહળ બને,
જાત ઝાકળની પછી ભડકે બળે.

આ ગઝલનો એટલો ઉપકાર કે,
વાત હૈયાની અહીં કહેવા મળે.

શ્વાસ કેવળ એક એવી દોર જે,
વિશ્વના સઘળા મનુજને સાંકળે.

ટેરવાના સ્પર્શથી જેને મઢી,
એ જ અંગૂઠી મળે ના આંગળે.

કોઈ ઘટના બર્ફથી પણ શીત છે,
એ જ કારણ દાંત ‘ચાતક’ના કળે.

Advertisements

One Response

  1. Aam to ghazal khub saras ane sunder vanaay che, chatakji, pan, khabar nahi kem, chelli char lino jaami nathi. Fakt pras besadvaano prayas karyo hoi tem laage che. Kharab na lagadsho chatkji, aato mane jevu laaguo tevu lakhyu. Abhinandan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: