મેં તો આંસુ વિખેર્યા રેત પર,

મેં તો આંસુ વિખેર્યા રેત પર,
દુનિયા એ દરિયો નામ આપ્યું.

માગી મેં જીવનભર ની ખુશી,
એણે દર્દ ભર્યું ઇનામ આપ્યું.

પીતો હતો હું આંખો નો નશો,
તો પીવા સોમ નું જામ આપ્યું.

પરવા હતી મને બદનામીની,
ઈલ્ઝામ એવું સરેઆમ આપ્યું.

રહેવું હતું દિલ ની દીવારમાં,
તેણે કબર મા મુકામ આપ્યું.

પ્રશાંત સોમાણી

Advertisements

2 Responses

  1. Uttam Uttam Prashantji. Vaaah! Vaah! shu saras ane sunder ghazal rachi tame. Chheli be lino to khubj gami. Tamne dil thi khub khub abhinandan.

  2. Hemant Mahendra Dave aapno khub khub aabhar…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: