આવજો તમે, મારે હૈયે વસવા આવજો,

આવજો તમે, મારે હૈયે વસવા આવજો,
પ્રેમ દેવા નહિ તો પ્રેમ માણવા આવજો

અટકળ બદલવા હું વિનંતી નહિ કરું
નામ બદલવા નહિ, નામ દેવા આવજો

અજાણ્યા ધુમ્મસ માં હું ખોવાઈ ગયો છું
અસ્તિત્વ બની, ઓળખાણ આપવા આપજો

સુકાની બની આવો, હું તારી ના પણ શકું
પ્રેમનો સાગર છું હું, તમે ડૂબવા આવજો

વિશ્વાસ એટલો આપી શકું, હું જરૂરથી
હું તમારો થયેલ જ છું, મારા થવા આવજો

… જનક દેસાઈ

Advertisements

2 Responses

  1. Jankbhai…shrsh. omsairam

  2. Vaah! Vaah! Janakbhai, Prem ni abhivyakti karti khubj saras ane sunder ghazal. Khub maani. Maaza aavi gai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: