હદથી વધારે પ્રેમ કરવામાં મજા નહીં,

હદથી વધારે પ્રેમ કરવામાં મજા નહીં,
કારણ વગર રોજમળવામાં મજા નહીં.

આકાશમાં ચાંદલો ભલેને ચમકતો રહે,
દિલમાં કોઈનું નામ લખવામાં મજા નહીં.

સપનાઓ કો’ક વખત હકીકત બને છે,
ખોટો રાતે ઉજાગરો કરવામાં મજા નહીં.

ચાર દિવસ મજાની ચાંદની રાત હોય છે,
આદત અજવાળાની પાડવામાં મજા નહીં.

‘સખી’ સમજાવે છે, તો સમજી લે ગઝલમાં,
 દિલ પથ્થરોની સામે ધરવામાં મજા નહીં.

પિંકલકુમાર જે. પરમાર ‘સખી’

Advertisements

One Response

  1. `Koipan vyakti prem karwani sharuaat kare or premma pade tyare ena dilma pahela ena patranu nam lakhay jatu hoi chej or puchi le che Sakhibhai !`good..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: