ચકચૂર થઈને ચારણામાં ચાળતા રહ્યાં

ચકચૂર થઈને ચારણામાં ચાળતા રહ્યાં
જનમો જનમનું વેર તમે વાળતા રહ્યાં

દીવો, દીવાસળી, રૂ કે ઘી કૈં જ ક્યાં હતું
હૈયું હતું જે રોજ અમે બાળતા રહ્યા

રણની તરસ બુઝાવવા રણમાં જ ઘર કરી
વીરડો અમેય રણ વચાળે ગાળતા રહ્યા

ના તો રડી શકી ના જરા એ હસી શકી
કેવી ક્ષણોને આપણે પંપાળતા રહ્યાં

બાંધીને એ બેઠા છે ક્ષણેક્ષણનાં પોટલા
ને આપણે વરસોનાં વરસ ટાળતા રહ્યાં

આંખોના ઓરડામાં અછતના દીવા ધરી
મનના ખૂણેખૂણાને અજવાળતા રહ્યા.

– ચંદ્રેશ મકવાણા

One Response

  1. `Manna khunekhunane ajwalta rahiya haw ne `na taw radi shaki na zara e hasi shaki, kewi kshanone aapne pampalta rahiya` hoie taw pachi, `janmojanamna werna` potla kaun bandhe Saheb ?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: