ન પડઘા ય પાછા મળે તો કરો શું ?

ન પડઘા ય પાછા મળે તો કરો શું ?
જો શબ્દો જ ટાંચા મળે તો કરો શું ?

તમે ચૂપકીદીને ખૂબી તો ગણો છો,
કદાચે ય વાચા મળે તો કરો શું ?

મળે ક્યાંક રસ્તા, મળે ક્યાંક વસ્તી,
ન લોકો જ સાચા મળે તો કરો શું ?

ઊગાડી રહ્યા છો ઘણી માવજતથી,
સંબંધો જ કાચા મળે તો કરો શું ?

તમે છૂપવાના પ્રયત્નો કરો છો,
જો પડદા જ આછા મળે તો કરો શું ?

અપેક્ષા ઘણી વ્હાલની તો હશે પણ,
સમયથી તમાચા મળે તો કરો શું ?

પછી સૌ કહેશે નવું કંઈ કર્યું નહિ,
જો નક્કી જ ઢાંચા મળે તો કરો શું ?

ડૉ. કેતન કારીયા

Advertisements

One Response

  1. Kai na male taw eno ekaj upay hoi shake, maun !!!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: