સ્વપ્ન તો આપી જ દેશે…. જાવ લઈ લો લોન પર.

સ્વપ્ન તો આપી જ દેશે…. જાવ લઈ લો લોન પર.
પીટવું પડશે પરંતુ નામ એનું ઢોલ પર.

માપસરની આંખ, ચશ્માં, માપસરની મોજડી
માપસરનું સ્મિત લઈને એ ફરે છે હોઠ પર

ધ્રૂજવા માંડે દિશાઓ, હાથ જોડે આભલું
એક પણ ડાઘો પડી જો જાય એના કોટ પર

લાગણી મારે છે પોતું…. ઝંખના ઝાડું અને
આંસુઓ પાણી ભરે છે પાંચ રૂપિયા રોજ પર

જીવતો થઈ જાઉં તો પણ બહાર ના નીકળી શકું
એટલા ખડકી ગયો પથ્થર એ મારી ઘોર પર

મેં પવનને કેદ ફુગ્ગામાં કરી લીધો જ છે.
ભૂખ લાગે એટલે વેચીશ જઈને રોડ પર

એટલે એણે શિશુનો હાથ તરછોડી દીધો
કેમ કે જગ્યા હતી બસ એક જણની ટોચ પર

-ચંદ્રેશ મકવાણા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: