હું અને તું જીવીએ છે એક જિન્દા લાશ થૈ,

હું અને તું જીવીએ છે એક જિન્દા લાશ થૈ,
કેમ ના ભેગા મળી સાથે જીવીએ આશ થૈ.

ક્યાં સુધી શંકા-કુશંકાને લઈ ચાલ્યા કરો ?
ક્યાંક તો મળવું જ પડશે આપણે વિશ્વાસ થૈ.

હો પતંગાનું જીગર તો દીપની ક્યાં છે મણા,
ચાલ સંગે ઝળહળીએ આપણે અજવાસ થૈ.

આપને મળવું મુકર્રર ના હશે તકદીર તો,
ઓળખી ના સ્હેજ શકીએ છો નીકળીએ પાસ થૈ.

શ્વાસનું આવાગમન તો ચાલશે કાયમ અહીં,
ચાલ બાકીની પળો ઉત્સવ કરીએ ખાસ થૈ.

એમ વાદળ થઈ સદાયે મોકલે અણસાર પણ,
આવ ચાતકના શહેરમાં કોક દિ’ અહેસાસ થૈ.

‘ચાતક’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: