હું રખે રાધા બનું તો વાંસળી થઇ વાગજે-ડૉ. જગદીપભાઈ નાણાવટી

હું રખે રાધા બનું તો વાંસળી થઇ વાગજે
મસ્ત મીંરા બાવરી, તો ઝેર થઈને આવજે

પાછલી રાતે તળેટી કુંડ દામોદર ઉપર
ક્યાંક જો કરતાલ વાગે તો હરિજન જાણજે

ચીર, સંજોગો શકુની થઇ અને ખેંચે અગર
સાદ પાડી, લાગણીના ઋણને અજમાવજે

આપણી સામે ઉભા જે આપણા પ્રતિબિંબ થઇ

સારથિ નો મર્મ સમજી, તીર સૌને તાકજે

શી ખબર ક્યારે અલખના દ્વાર પર ઉભા રહો
એક મુઠ્ઠી શ્વાસ તારી પોટલીમાં રાખજે
 

Advertisements

4 Responses

  1. વાહ વાહ! બહુ સરસ

  2. ખૂબ જ સરસ.

  3. Jagdishbhai, tamari ghazal che game tevi, parantu mane e monotune howathi ` Sarthino murm samji, tir `saune` (? ) ke `mane` (? ) taqje…. -lastlinema, `shi khabar…. dwar par ubha ` raho`ke `rahi` ? Sorry to write. Regards & thanks….

  4. Sorry ! Yr name is Jagdipbhai-

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: