કદી સ્વપ્ન સાચું પડે પણ ખરું,

કદી સ્વપ્ન સાચું પડે પણ ખરું,
-ને મનગમતું સામે જડે પણ ખરું !

વસે આંખમાં એ યુગોના યુગો,
કદી આંસુ થૈને દડે પણ ખરું.

કરી બંધ દિલ-દ્વાર બેઠા અમે,
તમે આવો તો ઊઘડે પણ ખરું !

ગઝલ બોલતાં ક્યાંય શીખ્યા નથી,
તને જોઈને આવડે પણ ખરું.

મળે સાથ તો હો અનુકૂળ બધું,
નહીં તો તણખલું નડે પણ ખરું !

ભલે હોય ના ક્યાંય ગોચર ‘સુધીર’
છતાં સાવ ભીતર અડે પણ ખરું !

સુધીર પટેલ

Advertisements

One Response

  1. ગઝલ બોલતાં ક્યાંય શીખ્યા નથી,
    તને જોઈને આવડે પણ ખરું.

    આવું હકીકતમા થાય છે. પ્રેમિઓ પ્રેમમા હોય ત્યારે શું શું નથી કરતા?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: