ફેંકાયેલા બુટની વ્યથા…

હે પ્રભુ મંજુર છે
લોકો તણા
પગ ચાટવા…
હર પળે તૈયાર છું
પગની તળે
કચરાવવા…
એવડા તે કઈ ગુનાની
રે સજા
ફરમાવવા…
તેં ચુંટ્યા અમને
આ બેશર્મીઓને
ફટકારવા…
જેમને તળીયા નથી
દોરી નથી
મ્હો બાંધવા…
માઈક દેખી
આદરે ગાળો બધાને
ભાંડવા…
ન્યાય ને નીતી
બધાને મન ફકત
છે ઝાંઝવાં…
કોઈનુ છાંડેલ પણ
છોડે નહીં એ
છાંડવા…

ના ભલે તકદીરમાં
મંદિર, મહેલ કે
માંડવા…
આ બધા
ઉપર પડી
અમ અંગને
અભડાવવા…!!!
અમ અંગને
અભડાવવા…???

ડૉ. જગદીપભાઈ નાણાવટી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: