તને મળવાં અમીટ આંખે, રાહ હવે હું જોયાં ન કરું,

તને મળવાં અમીટ આંખે, રાહ હવે હું જોયાં ન કરું,

ફકત કરું બંધ આંખ, ‘ને સપનામાં તને મળ્યાં કરું,

સાંભળવા તુજ આહટ કાને, આતુર હવે થયાં ન કરું,

કરું યાદ તુજ આંખ, ‘ને મૌનની ભાષા સાંભળ્યાં કરું,

ધબકાવાં દિલ તુજ ધડકને, ઉતાવળો હું થયાં ન કરું,

થીજાવી દઉં યાદો, ‘ને સમાધિમાં તારો સાથ અનુભવ્યાં કરું,

જલબીન માછલી છો, તુજબીન એમ હવે તરફડ્યાં ન કરું,

વહાવું ગંગા યાદોની, ‘ને લાગણીનાં પૂર એમાં ઉમટાવ્યાં કરું,

તું આવે તો સારું, ન આવે તો તને હું શોધ્યાં ન કરું,

કર ન શંકા તારાં જડવાની, હું શોધું તો ઇશ્વરને મળ્યા કરું..

– ડૉ. જગદીપભાઈ નાણાવટી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: