સાદ પાડે તું ને હું બોલું ના

સાદ પાડે તું ને હું બોલું ના
આંખ સામે તું ને હું દોડું ના

આ વળી શું મને થયું પાછું
તું મનાવે છતાં હું બોલું ના

વારતા આ જરા લંબાવી દે
જેથી હું આંખ મારી ખોલું ના

મારી ભીતર રહે નિરંતર તું
હું કદી પણ તને ખોવું ના

અંધકાર છો રહે, રહેવા દે
હાથમાં સૂર્ય લઈને ઢોળું ના

– અમિત ત્રિવેદી

One Response

  1. Too Good

    Shirish Kamdar Pune

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: