યારી આપે એ પીચ સારી,

યારી આપે એ પીચ સારી,
સંસાર મહીં યારી આપે એ પીચ સારી !

મર્યાદિત ઓવરની મેચ સમું આયખું
તું વીંઝ ભલે આમતેમ બેટ
ઉપરનો અમ્પાયર ઊંચકી દે આંગળી
જ્યાં જમડા પૂછે કે હાઉ’ઝ ધેટ ?
સાવ સસ્તામાં મેચ જશો હારી !
સંસાર મહીં યારી આપે એ પીચ સારી !

ડેડ પીચ ઉપર પણ અણધાર્યા ટર્ન મળે
અનહદના થાય જો ઇશારા
ખેલો ડિફેન્સ તોયે સર્જાતા સ્ટ્રોક
ખેલ ગેબી ને ફિલ્ડર બિચારા !
ભયી કરમનકી ગતિ ન્યારી !
સંસાર મહીં યારી આપે એ પીચ સારી !

સંસારી હૂક જાય ખાલી, નો ગેરન્ટી !
સંતોની સ્ક્વેર કટ સારી
કાહે કોચિંગ નાહી લેવત હૈ સંતનકા
લમ્બી જો ખેલની હો પારી !
સંસાર મહીં યારી આપે એ પીચ સારી !

– નિર્મિશ ઠાકર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: