જગતના સ્નેહીઓ પણ સ્વાર્થમય વ્યવહાર રાખે છે,

જગતના સ્નેહીઓ પણ સ્વાર્થમય વ્યવહાર રાખે છે,
ભીતરમાં ભાવનાની ભેદ ભારોભાર રાખે છે,
મહોબ્બત જોઇ ના લંબાવજે તું હાથ મૈત્રીનો,
કે અહીંયા તો ઘણાં ફૂલછાબમાં યે ખાર રાખે છે.

જે મને માની રહેલાં છે ભલો અથવા બૂરો,
રૂપ એ તો હોય છે એના જીવનસંસ્કારનાં,
આઇનો છું, મુજ ઉપર ગુણદોષ કંઇ હોતા નથી,
હોય છે તો હોય છે પ્રતિબિંબ એ જોનારાનાં.

દિલ વિનાની બંદગીમાં, આશિકીમાં તું જ છે,
રોશની રૂપે રહેલી તારીકીમાં તું જ છે,
આંધળી દુનિયા અને તારાં પ્રતિબિંબ ઓ ખુદા !
જે તને જોતી નથી એની કીકીમાં તું જ છે.

નિરખશો માર્ગ પર ત્યારે નકામાં લાગશે પથ્થર,
કદમ મૂકશો તો સંકટ જેમ સામા લાગશે પથ્થર,
પરંતુ વાગશે ને એ બહાને બેસવા મળશે,
તો મારી જેમ તમને પણ વિસામા લાગશે પથ્થર.

ના પૂછો કેવી રીતે જિન્દગી મારી ગુઝરી,
કલ્પો આ વાત ઉપર કેટલી સારી ગુઝરી,
કે મર્યો તોય મને એ રીતે ઊંચકી લીધો,
એક શહેનશાહની જાણે કે સવારી ગુઝરી.

મુકુલ ચોક્સી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: