બાઅદબ આ શબ્દને ઉગાડવાની વાત છે;

બાઅદબ આ શબ્દને ઉગાડવાની વાત છે;
મૂળસોતી જાતને ઉખાડવાની વાત છે.

એટલે કે હો કલમ સંજીવની ,લખવી ગઝલ;
શિલ્પમાંના મોરને ઊડાડવાની વાત છે.

ભીતરે ચાલી રહેલા કો’ અકળ તોફાનમાં
આ સમયની નાવને ડુબાડવાની વાત છે.

અર્થ સમજાયો ગઝલનો આખરે ગાલિબજી;
ઝૂંપડી બાળી હરફ ઊજાળવાની વાત છે.

ગાલગાગા,તૂકબંદી,ગાલગાગા બંધ કર;
સિંહને હાથે કરી ઊઠાડવાની વાત છે.

-સલીમ શેખ(સાલસ)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: