આજે આપણે શું કરશું ?

આજે આપણે શું કરશું ?

તારીખ ૧ – આજે બધાની સાથે નમ્રતાથી વાત કરીશ અને નમ્રતાથી જ વ્યહાર કરીશ.

તારીખ ૨ – આજની બધી વાતો ઈશ્વરની આજ્ઞા સમજી સેવા કરીશ.

તારીખ ૩ – આજે જેઓ પણ મારી સામે આવશે તેમને સંતુષ્ટ કરીશ.

તારીખ ૪ – આજે કોઈની સાથે મધુર વ્યવહાર કરીશ.

તારીખ ૫ – આજે કોઈની સાથે કોઈની પણ નિંદા ના કરું

તારીખ ૬ – આજે જેઓ જે પણ કામ કરવાનું કહેશે તે કરવાની કોશિશ કરીશ.

તારીખ ૭ – આજે કોઈની સાથે દ્વેત કે દ્વેષ કરીશ નહી.

તારીખ ૮ – આજે જે પણ થશે તેને ઈશ્વરની કૃપા જ સમજીશ.

તારીખ ૯ – આજે એકપણ ખોટો શબ્દ બોલીશ નહીં.

તારીખ ૧૦ – આજે દરેક ક્ષણે ભગવાનનું નામ જપીશ.

તારીખ ૧૧ – આજે બધાની સાથે પ્રેમપૂર્વક વર્તન કરીશ.

તારીખ ૧૨ – આજે ભવિષ્ય માટે કોઈ ચિંતા કરીશ નહીં.

તારીખ ૧૩ – આજે આખો દિવસ ખુશીમાં વિતાવીશ.

તારીખ ૧૪ – આજે આખો દિવસ ભગવાનનું સ્મરણ કરીશ.

તારીખ ૧૫ – આજે આખો દિવસ કોઇનો અવગુણ જોઈશ નહી.

તારીખ ૧૬ – આજે કોઈપણ ચીડવશે તો ચિડાઈશ નહી.

તારીખ ૧૭ – આજે આખો દિવસ સત્ય બોલીશ.

તારીખ ૧૮ – આજે આખો દિવસ શુદ્ધ અને પવિત્ર વિચાર કરીશ.

તારીખ ૧૯ – આજે આખો દિવસ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીશ.

તારીખ ૨૦ – આજે આખો દિવસ એ વિચાર કરીશ સમગ્ર દુનિયા ફાની છે.

તારીખ ૨૧ – આજે આખો દિવસ મોત નો વિચાર રાખીશ,કે મોત ગમે ત્યારે આવી શકે છે.

તારીખ ૨૨ – આજે મારી જાતને વધુ સુધારવાની કોશિશ કરીશ.

તારીખ ૨૩ – આજે લોભ અને લાલચના વિચાર મનમાં આવવા દઈશ નહી.

તારીખ ૨૪ – આજે કામ ક્રોધ ને નજીક નહીં આવવા દઈશ.

તારીખ ૨૫ – આજે દિલ માં એ વિચાર રાખીશ કે હું કોઇ નથી.

તારીખ ૨૬ – આજે ઈશ્વરની કૃપાનો મનમાં ને મનમાં આભાર માનીશ.

તારીખ ૨૭ – આજે દિલમાં એ વિચારીશ કે હું સમરસ છું

તારીખ ૨૮ – આજે મારા અવગુણોને યાદ કરી ને તોબા-તોબા કરીશ.

તારીખ ૨૯ – આજે દિલમાં એ વિચાર કરીશ કે પ્રભુ બધામાં સમાયો છે.

તારીખ ૩૦ – આજે દિલમાં એ વિચારીશ કે એક એક પળ ભગવાનની અમાનત છે.

તારીખ ૩૧ – આજે હું વધુમાં વધુ મૌન રાખવાની કોશિશ કરીશ.

http://www.gujarati.nu/profiles/blogs/3499594:BlogPost:756842

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: