ગાડી આવે જાય બાંકડે બેઠો છું.

ગાડી આવે જાય બાંકડે બેઠો છું.
અંદર કંઇ કંઇ થાય, બાંકડે બેઠો છું.

આમ જુઓ તો એના એ વર્ષોના પાટા,
સીધી સીધા જાય બાંકડે બેઠો છું.

હમણાં આવ્યું કોણ ? અહીંથી કોણ ગયું આ ?
પળમાં તો ભુલાય, બાંકડે બેઠો છું

કોઇ કોઇ ચહેરાની રેખા માંડ ઉકેલું
નામ કેમ પુછાય ? બાંકડે બેઠો છું

તડકા છાયા આગળ પાછળ ફરતા રહેતા,
એ જ વાયરા વાય બાંકડે બેઠો છું.

સાંધા-સિગ્નલ-ઝંડી-ફાટક-સીડી-બત્તી
દુનિયા અજબ લહાય બાંકડે બેઠો છું.

ઘટ આવે કે નૂર ચડે, નુકશાની લાગે,
એવું તો ભૈ થાય બાંકડો બેઠો છું.

ખુદાબક્ષ છે કોઇ છે ઇજ્જત વાળા,
બાકી શું કહેવાય ? બાંકડે બેઠો છું.

ગણવેશોની શિસ્ત મૂળમાં ઝાવાં ભરતી,
ભોંય સરકતી જાય બાંકડે બેઠું છું.

ઝાંઝુ ના સમજાય. બાંકડે બેઠો છું.
ગાડી આવે જાય, બાંકડે બેઠો છું.

હરિકૃષ્ણ પાઠક

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: