મારગે મારગ નડ્યા, હું શું કહું

મારગે મારગ નડ્યા, હું શું કહું
યાદોનાં સ્મારક પડ્યા, હું શું કહું..

હું હજી જીવી શકું તારા વિના !
શ્રાપ આ કોનાં ફ્ળ્યા? હું શું કહું !

ચાંદનીનાં ઘા હજી તાજાં હતાં,
ને ફરી તારા ખર્યાં હું શું કહું.

પ્રેમ સાગરને ઊલેચો ના હવે
ઝેર સૌ મુજને મળ્યા, હું શું કહું

જીંદગી ભર એ ભલે ડૂબી રહ્યાં
જડ થઈ, ચેતન તર્યાં હું શું કહું

 ચેતન ફ્રેમવાલા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: