એના પર અનેક મરે, ઈશારો ઈ એવો કરે,

એના પર અનેક મરે, ઈશારો ઈ એવો કરે,
જાણે આંખોથી ફૂલ ખરે, ઈશારો ઈ એવો કરે.

જો નીકળી જાય જલ્દીથી એનાથી કોઈ આગળ,
વારંવાર મોં પાછું ફરે, ઈશારો ઈ એવો કરે.

દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કર્યા કરે જે સતત,
મન તેના ઉપર ઠરે, ઈશારો ઈ એવો કરે.

ભૂલથી પણ તેની સામે નજર જો મળી જાય,
આનંદ આભમાં વિહરે, ઈશારો ઈ એવો કરે.

‘સાગર’ બધાંનાં મનમાં બનાવે પોતાની મૂર્તિ,
જાદુ ભરી છાપ ચીતરે, ઈશારો ઈ એવો કરે.

– ‘સાગર’ રામોલિયા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: