શર્ટમાં કાચ જેવો સીનો છે

શર્ટમાં કાચ જેવો સીનો છે
સામે ઊભો તે જણ કમીનો છે !

થઇ જવાયું છે માત્ર કેલેંડર
આયખું સાલ કે મહિનો છે !

કંઇકની આંખમાં છે આંસુઓ
કંઇક ચહેરા ઉપર પસીનો છે !

છાતી વચ્ચે રડ્યાં કરે છે એ
એથી એનો અવાજ ભીનો છે !

– ભરત વિંઝુડા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: