ન આ પાર ડૂબું, ન તે પાર ડૂબું;

ન આ પાર ડૂબું, ન તે પાર ડૂબું;
તમન્ના છે દિલની કે મઝધાર ડૂબું.

ઉછાળીને છોળો કિનારે જો ફેંકે;
ખુદાની કસમ હું ફરી વાર ડૂબું.

ઉષા જોઈ દિલની તમન્નાઓ બોલી;
હું સંધ્યામાં જઈને જરી વાર ડૂબું.

નથી ભાગ્યમાં ડૂબવાનું ખુશીમાં;
ન કાં ગમમાં તારા હે દિલદાર ! ડૂબું.

મને ડૂબવું છે તો સાગર ! તને શું ?
હું એક વાર ડૂબું કે સો વાર ડૂબું.

બનાવી પ્રતિમા સનમની હ્રદયમાં,
વિચારોમાં એના લગાતાર ડૂબું.

હું ડૂબ્યો તો ‘રોશન !’ ડૂબી ગઈ છે દુનિયા;
પછી ક્યાં રહી કંઈયે તકરાર, ડૂબું ?

‘રોશન’
 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: