જ્યાં જ્યા પડી છે એમની પા પા પગલી;

જ્યાં જ્યા પડી છે એમની પા પા પગલી;
મારું તો તીરથધામ બની ગઈ છે એ ગલી.

દિનભર ફરે દરબદર બેચેન મારા વિના;
રાતભર વિરહમાં વહાવે આંસું એ પગલી.

છે જ એવી એ માનુની, એક મનમોહિની;
જોતાં જ એને તનબદનમાં થાય ખલબલી.

શોધી શોધીને સુમનમાં હું તો થાક્યો છું;
કોણ જાણે ક્યાં સંતાડી સુવાસની ઢગલી!

બહુ સાચવ્યું તો ય ન સચવાયું મારાથી;
મારું ચેન, મારું ચિત ચોરી ગઈ મનચલી.

વસ્યો છે રૂંએ રૂંએ,થીજ્યો છે ટેરવે ટેરવે;
સ્પર્શ એનો મુલાયમ મુલાયમ મખમલી.

થતા થતા થઈ જશે ઇશ્ક એક વાર તમને;
હર શખ્સ લાગવા માંડશે અલ્લાનો વલી.

દુનિયાની કોને પડી છે હવે નટવર હવે?
હું ભલો, નજમ ભલી ને મારી સનમ ભલી.

નટવર મહેતા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: