સીમ, શેઢો, મોર, ટહુકો ને પછી શું શું ગયું ?

સીમ, શેઢો, મોર, ટહુકો ને પછી શું શું ગયું ?
ઘર, ગલી, સરિયામ રસ્તો ને પછી શું શું ગયું ?

ટેરવે થીજી ગયેલી છે પળો કૈં બર્ફ થૈ –
તાપ, સગડી, સૂર્ય, તડકો ને પછી શું શું ગયું ?

તરફડે છે એક પીંછુ જોઇને આ આભને,
ઝાડ, જંગલ, પાંખ, માળો ને પછી શું શું ગયું ?

પ્રેત જેવી શૂન્યતા ધૂણે હવે ખંડેરમાં-
શબ્દ, અર્થો, મૌન, પડઘો ને પછી શું શું ગયું ?

આટલામાં ક્યાંક મારા દિવસો વસતા હતા-
તોરણો, છત, બારી, પરદો ને પછી શું શું ગયું ?

– આહમદ મકરાણી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: