શબ્દથી મન મોકળું થઈ જાય ત્યારે આવજે,

શબ્દથી મન મોકળું થઈ જાય ત્યારે આવજે,
મૌન જ્યારે તારાથી સહેવાય ત્યારે આવજે.

છે તું હમણાં વ્યસ્ત તારી જાતના શ્રૂંગારમાં,
આઈનો જોઈ તને તરડાય ત્યારે આવજે.

તારી માફક સ્વસ્થ રહેવા હું કરીશ કોશીશ જરૂર,
પણ એ કોશીશમાં નયન છલકાય ત્યારે આવજે.

ફક્ત હમણાં કે અહીં પૂરતો નથી સંબંધ આ,
કાળ સ્થળ તારાથી ઓળંગાય ત્યારે આવજે.

તું નહીં આવી શકે તારા અહમ ને છોડીને,
મારો ખાલીપો તને વરતાય ત્યારે આવજે.

શોભિત દેસાઈ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: