જાણ્યે અજાણે જાતમાં સૂનકાર હોય છે,

જાણ્યે અજાણે જાતમાં સૂનકાર હોય છે,
કહેવાય છે કે યાદને આકાર હોય છે.

અમથા તમારા દેશમાં આવી ગયા અમે
મહોબ્બતમાં કોણ અહીંય સમજદાર હોય છે.

એથી જ કાચ જેવું હ્રદય તૂટતું રહ્યું,
ભૂલી જવાની વાત અણીદાર હોય છે.

ખુશ્બોની પેલી પાર જવાની અસર જુઓ.
ફૂલોને યાદ કરવામાં ઇન્કાર હોય છે.

મારો અવાજ દૂરના દરીયે ડૂબી ગયો.
કૈં એટલે આ શબ્દો વજનદાર હોય છે.

શ્યામસુઘા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: