અજાણા કેફમાં કાલે દુઆ થોડી ઘણી માગી,

અજાણા કેફમાં કાલે દુઆ થોડી ઘણી માગી,
કદી તારું ભવન માગ્યું, કદી તારી ગલી માગી !

તને તો ઓળખે છે મારી આંખો સાત જ્ન્મોથી,
મને થોડો પરખવા મેં હંમેશાં આરસી માગી !

નથી ખાલી જવા દેતો કદી તું કોઇ યાચકને,
કસોટી તારી કરવા આજ મેં પયગંબરી માગી !

સફળ ફેરો થયો તારા નગરમાં આજ ફાનસનો,
અજાણી ભીડમાં કોઇએ તો રોશની માગી !

કળશ કોના ઉપર ઢળશે સમય સમજી ગયો મનમાં
તમે આખું ચમન માગ્યું, ફકત મેં ગુલછડી માગી !

ઘવાયો છે અહં સૂરજનો કેવળ એ જ બીના પર
રઝળતા આદમીએ ભરબપોરે ચાંદની માગી !

સદા અર્પણ કરે પનઘટ બધાને પ્યાસનું ઓસડ
ફકત એ કારણે સાગર કને મારી નદી માગી !

ઉમળકો જાગશે અંજુમ કદી લીલા થવાનો ત્યાં,
ઘણું સારું થયું તેં કોઇની તો લાગણી માગી !

-અંજુમ ઉઝયાન્વી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: