અશ્રુ આપી અને સાંત્વન લઇ ગયો,

અશ્રુ આપી અને સાંત્વન લઇ ગયો,
મારા ઘરમાંથી મારું વતન લઇ ગયો.

સુરમો આંજવાની કલા તો જુઓ,
આંખમાંથી એ સઘળા સ્વપ્ન લઇ ગયો.

સ્પર્શ આપી મને શીત પીડા ધરી,
મારા શ્ર્વાસોની મીઠી અગન લઇ ગયો.

એકડે એકથી ઘૂંટવાનું રહ્યું,
મારું મન લઇ જનારો મનન લઇ ગયો.

આવડત દાદને પાત્ર સાબિત કરી,
ફૂલ માંગ્યાં હતાં ને કવન લઇ ગયો.

લૂંટ એને ગણતરી મૂકીને કરી,
હાથ મૂકી ગયો તો નમન લઇ ગયો.

સાવ ખાલીપો અબ્બાસ બાકી રહ્યો,
સ્થિરતાનું બધું યે વજન લઇ ગયો.

ગુલામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: