તારી ઉદાસી સાંજને શણગારવા પ્રિયે !

તારી ઉદાસી સાંજને શણગારવા પ્રિયે !

લે મોકલું, મઘમઘ તને સપનાં નવાં પ્રિયે.

પ્હેલા તો આંખો બંધ કર, … ઉઘાડ લે હવે;

ઝગમગ થતી દેખાય છે ખુલ્લી હવા પ્રિયે ?

એકાદ અમથું ફૂલ તું ધારી લે મન મહીં,

બાકી બધું થનગન થવાનું મ્હેકવા પ્રિયે !

ઊભાં છે ઊંચા હાથ લૈ ને પામવા તને–

આ ઝાડવાંને ક્યાં જઈ સંતાડવા પ્રિયે ?

આ ચાંદનીનાં વસ્ત્ર છે તે શોભશે તને,

કેવી રીતે તારા લગી પ્હોંચાડવાં પ્રિયે ?

કે તું જ આવી જા પવનની પાલખી લઈ,

દેખાડશે રસ્તો અહીંના ઝાંઝવાં પ્રિયે !

-હર્ષદ ત્રિવેદી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: