તમે ગાન છેડ્યાં, ન સમજ્યો બરાબર !

તમે ગાન છેડ્યાં, ન સમજ્યો બરાબર !

ઘણી પ્રીત વરસ્યાં, ન પલળ્યો બરાબર !

તુફાનો જગાવ્યાં બની ચંદ્ર આપે,

હતો છીછરો હું ન છલક્યો બરાબર !

ઘનશ્યામ ! તેં ગર્જના ખૂબ કીધી,

બની મોરલો હું ન ગળક્યો બરાબર !

મિલાવ્યા કર્યા તાર ઉસ્તાદ તેં તો,

બસૂરો રહ્યો હું ન રણક્યો બરાબર !

અજાણ્યો અને અંધ જેવો ગણીને,

તમે હાથ આપ્યો ન પકડ્યો બરાબર !

છતાં આખરે તેં મિલન-રાત આપી,

ગઈ વ્યર્થ વીતી-ન મલક્યો બરાબર !

જટિલ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: