રાખું મુઠ્ઠી બંધ તો રુંધાઈ પણ જાઉં કદાચ,

રાખું મુઠ્ઠી બંધ તો રુંધાઈ પણ જાઉં કદાચ,
હાથ લંબાવું તો હડેસેલાઈ પણ જાઉં કદાચ…

હું સમય છું, છે ગતિ ભાવિ તરફ મારી છતાં,
કોઈના ભૂતકાળમાં રોકાઈ પણ જાઉં કદાચ…

મંઝિલે પહોંચું નહીં, તો દોષ ના દેશો મને,
હું તો કેવળ માર્ગ છુ, ફંટાઈ પણ જાઉં કદાચ…

કોઈ ના મારે ભરોસે ખેડજો જીવનસફર,
હું તો એક પદચિહ્ન છું, ભૂંસાઈ પણ જાઉં કદાચ…

દીપ જેવો ઝળહળું છું હું હવાને આશરે,
પણ હવા બદલાય તો, હોલાઈ પણ જાઉં કદાચ…

એક પરદા જેમ રાખું છું ચમનની આબરૂ,
કંટકો ભોંકાય તો ચીરાઈ પણ જાઉં કદાચ…

હું નથી કંઈ ફૂલ, હું તો છું હ્રદય ઈન્સાનનું,
ભરવસંતે બાગમાં કરમાઈ પણ જાઉં કદાચ…

છું સ્વભાવે એમતો હું સાવ સાદો આદમી,
તોય તારા રંગમાં રંગાઈ પણ જાઉં કદાચ…

તું મને જોવા ચાહે તો પણ તને દેખાઉં ના,
એમ તારી આંખમાં સંતાઈ પણ જાઉં કદાચ…

દોસ્તોનું દિલ છે આ બેફામ કંઈ તુરબત નથી,
જીવતો હોવા છતાં દફનાઈ પણ જાઉં કદાચ…

– બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: