દૂર દિલથી સહું સંસાર કરું કે ન કરું ?

દૂર દિલથી સહું સંસાર કરું કે ન કરું ?

હ્રદયમાં આપનું આગાર કરું કે ન કરું ?

તમે કરશો કે જફા મારી વફાને બદલે ?

કહોને, અય સનમ ! હું પ્યાર કરું કે ના કરું ?

સામો આવું છું તો પરદામાં મુખ છુપાવો છો,

દાર પર થાય, તો દિદાર કરું કે ન કરું ?

નાક તકફૂલ કમલ મુખ ને આંખ નરગિસની

બધું લઈને ગળે હાર કરું કે ન કરું ?

હાથ તલવાર ધરી, શીશ આશકે નામ્યું :

પછી વિચાર વળી, વાર કરું કે ન કરું ?

કઓલ પહેલાં મને માગ્યા વિના આપી બેઠાં :

હવે ખિયાલ એ, દરકાર કરું કે ન કરું ?

બૂતો બેકદ્ર છે : લાખોને કર્યા છે પા’માલ;

દિલ હું આપીને ઈતબાર કરું કે ન કરું ?

મારું દિલ છીનવી, ના કહે છે આપવા પાછું;

તોછડું લાગશે, તકરાર કરું કે ન કરું ?

બહુ તરસાવી બગલગીર થયો છે ઐયાર :

બોસા લાખો લઈ બેઝાર કરું કે ન કરું ?

કોટિ સર દાર પર જેણે ચઢાવ્યાં છે અમૃત !

બેરહમ તેને હું સરદાર કરું કે ન કરું ?

અમૃત કેશવ નાયક

Advertisements

One Response

  1. Saheb, sanamne pyar karwo ke na karwo hoy taw pan hathma talwar dhari koy pan waar kare khara? sorry to say…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: