મને જોવા પ્રણય દૃષ્ટી મળે એક વાર બસ તમને,

મને જોવા પ્રણય દૃષ્ટી મળે એક વાર બસ તમને,
પછી જો જો મારમાં પડે છે કેવા રસ તમને.

તમે આ એના બદલામાં વિરહની રાત આપી છે,
કે મેં જે દઇ દીધા છે મારા જીવનના દિવસ તમને.

કર્યો છે મે નિખાલસ પ્રેમ તમને એમ સમજીને,
કે આ સ્વાર્થ જગતમાં લાગે ના જીવન નીરસ તમને.

મિલનમાં હોય છે પરદા જુદાઇમાં નથી હોતા,
ગયા છો ત્યારથી જોયા કરું છું હું તો બસ તમને.

વીતે લાંબુ જીવન, એ પણ વીતે મારી જુદાઇમાં,
દુઆ માગી રહ્યો છું કે મળે મારાં વરસ તમને.

હવે પીવા નથી મળતા તમારી આંખના પ્યાલા,
હવે લાગે છે મારી જેમ લાગી છે તરસ તમને.

કબર જોઇ તમારી અમને ઈર્ષા થાય છે બેફામ,
જગા ફાની જગતમાં પણ મળી ગઇ છે સરસ તમને.

બરકત વિરાણી ‘બેફામ’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: