કોઇ સમજી ન લે મહેફિલમાં એને વેદના મારી,

કોઇ સમજી ન લે મહેફિલમાં એને વેદના મારી,
રજૂ કરતા ડરું છું એટલે હું કલ્પના મારી.

હું ઇચ્છું છું ભરમ રહી જાય જીવન પર ખુદા મારો,
કોઇ પામી ન લે વૈભવથી મારા દુર્દશા – મારી.

કથા મારી હું જ્યારે સાંભળું છું અન્યના મુખથી
મને લાગે ગમી ગઇ છે જગતને ઘેલછા મારી.

પછી પામું છું બીજાઓથી સધિયારાના બે શબ્દો
પ્રથમ કહેવી પડે છે મારા મુખથી અવદશા મારી.

આ પ્રકૃતિથી મિત્રોની હું શ્રદ્ધા ખોઇ બેઠો છુ.
કે જ્યારે સુખ મળ્યુ સૌને ગમી ગઇ મિત્રતા મારી.

ફક્ત એ આશમાં અલ્લાહ જીવન થઇ ગયું પૂરું.
કદી તો રંગ લાવીને જ રહેશે આસ્થા મારી.

રહ્યો મુફલિસ સદા તોયે જીવન કરવું પડ્યું પૂરું.
ન આપ્યો સાથ મૃત્યુએ નિહાળી દુર્દશા મારી.

સતત ચાલુ છું મંઝિલના ઉમળકા જોઇને યુસુફ
નથી કંઇ ભાન રસ્તાનું નથી કોઇ દિશા મારી.

યુસુફ બુકવાલા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: